• Organic Products
 • Pomegranate Farm

  शलाका

  शलाका सप्रेरकातून

  बनलेले आहेत

 • in house farming

  संजीवनि

  ह्युमिक आणि

  फुलविक आम्लाचा समावेश

 • agricultural crop production

  केवोलिन

  ऊर्ध्वपातनाची

  क्रियाचे नियमन

 • Farm Care Products

आमचे उत्पादने

मुख्य उत्पादने - लक्ष द्या.

Shalaka-Farm Care Company

शलाका

शलाका प्रतिकार व रोधक असुन त्यामुळे करपा,केवडा,मर्,टाक्या,बोकळ्या,मुरकुटा व तांबेरा आदि रोगावर प्रभावी आहे.शलाका सप्रेरकातून बनले असून त्यात सेंद्रिय कलिल द्रव्ये आहेत्.त्यामुळे पिकात प्राणादिभवनाची क्रिया प्रकारे होते.

त्यामुळे पिकची निरोगी वाढ होते व पिक रोगमुक्त राहते. ह्याचा वापर भाजीपाला,फळभाज्या व फळबाग व कंदमुळे आदि पिकाना होतो.

Order Now!


Renu-B-Farm Care Company

रेणू-ब

पिंकाच्या मुळाची वाढ व विस्तार खोलपर्यंत करते.त्यामुळे जमिनीतील अधिक अन्नद्र्व्ये पिकाला उपलब्ध होतात्.मुळाच्या खोल वाढ व विस्तारा मुळे प्रतिकूल वतावरणाचा पिकावर दुष्परिणाम होत नाही.

ह्याचा वापर भाजीपाला , फळभाज्या , फळबाग व कंदमुळे आदि पिंकाना होतो.


Rachak-Farm Care Company

रचक

ह्यामधे विकर डेसमोलायझिंग आणि हायड्रोलायझिंग करण्याची कर्यक्षमता आहे.त्यामुळे पिंकामध्ये हरिद्र्व्ये वाढवून पिकाचे शारिरिक नियम करते.

ह्याचा वापर भाजीपाला , फळभाज्या , फळबाग व कंदमुळे आदि पिंकाना होतो.


Fulora-Farm Care Company

फुलोरा

फुले आणण्याचे सप्रेरक असून फुलांची संख्या वाढवते.तसेच वातावरणातील अकस्मित बदलामुळे फुलोरा येण्याच्या अवस्थेला अडथळा आल्यास तो दूर करते.

ह्याचा वापर भाजीपाला , फळभाज्या , फळबाग व कंदमुळे आदि पिंकाना होतो.


Renu-A-Farm Care Company

रेणू-ए

वातावरणातील बद्लामुळे पिकात तयार होणारे नैसर्गिक वर्ण कणू कमी प्रमाणात तयार होतात्.त्यामुळे उत्पादनाला नैसर्गिक गडद रंग नाहि व टिकवण क्षमता कमी होते.रेणू-ए मुळे नैसर्गिक गडद रंग व टिकवण क्षमता वाढते.

ह्याचा वापर भाजीपाला,फळभाज्या ,फळबाग ,धान्य आणि कडधान्य आदि पिकाना होतो.


Urvara Farm Care Company

उर्वरा

प्रतिकूल वातावरणात सुद्धा पिकाची शाकिय वाढ व विकास करते.फंळामध्ये गर व गराचा आकार वाढवते.

फळ पिकाप्रमाणे भाजीपाला वा पालेभाज्या,कंदमुळे,धान्य आणि कडधान्य आदि पिकाची वाढ करते.


Shashwat-Plus Farm Care Company

शाश्वत-प्लस

शाश्वत-प्लस वनस्पतीजन्य पौष्टिक व शक्तिवर्धक आहे. ह्यात झाडाला लागणारे सर्व घटक उपलब्ध असून त्याचा सुपरिणाम झाडाच्या सर्वांगीण वृध्दी व विकासावर होते.जमीनीतून वापर केल्यास भूसुधारकाचे काम करते.त्यामुळे साठीव अन्न साठा पिकाला उपलब्ध होतो.

फळ पिकाप्रमाणे भाजीपाला वा पालेभाज्या,कंदमुळे,धान्य आणि कडधान्य आदि पिकाची वाढ करते.


Sakar Farm Care Company

साकार

साकार वनस्पतीजन्य द्रव्यापासून निर्मित केले असून सूत्र कृमीच्या जाती व प्रजाती ह्याना परार्तित करुन पिक सुत्र कृमि मुक्त ठेवते.तसेच सुत्र कृमीमुक्त-पणामुळे संघटनात्मक काम करणारी बुरशी व कवक दुर ठेवते.साकारचा वापर फवारणीतून आणि जमिनीतून करता येते.

फळ पिकाप्रमाणे भाजीपाला वा पालेभाज्या,कंदमुळे,धान्य आणि कडधान्य आदि पिकाची वाढ करते.


Sanjeevani-Farm Care Company

संजीवनी

संजीवनीचा वापर जमिनीतुन करण्यात येत असुन मुळांची भरघोस वाढ करते ह्यामध्ये ह्युमिक आणि फुलविक आम्लाचा समावेश केला आहे.

ह्याचा वापर सर्व शेती पिके व वनिकरणा करिता होतो.


Supikta Farm Care Company

सुपीकता

सुपिकतामुळे पिकातील कर्बे:नत्र रेशो वाढविते.त्यामुळे येणारे पिक दर्जेदार व भरघोस मिळते.ह्याचा वापर सर्व पिंकाकरिता होतो.


Buland Farm Care Company

बुलंद

बुलंद च्या वापरामुळे नैसर्गिक सर्व घटकांची पिकाला उपलब्धता होते.त्यामुळे साधारणता पिकात कमतरता भरुन काढते.

त्यामुळे योग्य प्रमाणात दर्जेदार उत्पादन मिळते.


Kaolin Farm Care Company

केवोलिन

केवोलिन ऊर्ध्वपातनाची क्रियाचे नियमन करते.त्यामुळे पिकातील अन्नद्रव्याचा नाश थांबते.

तसेच पिकात कणखरपणा आणल्यामुळे साठवण काळात उत्पादन कीड मुक्त राहते.शेतीच्या सर्व पिंकाकरिता होतो.